Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament propietat de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí amb CIF P0705600E i domicili social situat a la Plaça de la Vila, 1, 07320, Santa Maria del Camí (Illes Balears), amb la finalitat de facilitar , agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment de la normativa vigent, l’Ajuntament de Santa Maria del Camí informa que les dades es conservaran durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

L’informem que el tractament de les seves dades està legitimat pel seu consentiment.

L’Ajuntament de Santa Maria del Camí informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, justa, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que l’Ajuntament de Santa Maria del Camí es compromet a prendre totes les mesures raonables per eliminar-les o rectificar-les sense demora quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la legislació vigent en matèria de protecció de dades, pot exercir els drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades personals, així com el consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva sol·licitud a l’adreça postal indicada anteriorment o al correu electrònic lopd@ajsantamariadelcamí.net.

Pot posar-se en contacte amb l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Propietat intel·lectual i industrial

L’Ajuntament de Santa Maria del Camí per si mateix o com a cessari, és propietari de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del seu lloc web, així com dels elements continguts en el mateix (incloent, entre d’altres, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes informàtics necessaris per al seu funcionament, , accés i ús, etc.), propietat de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí. Per tant, seran obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent aplicables tant la legislació espanyola com comunitària en aquest àmbit, així com els tractats internacionals relatius a la matèria i signats per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que estableix la Llei de Propietat Intel·lectual, queda expressament prohibida la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la seva forma de posar a disposició, total o parcial dels continguts d’aquest lloc web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial propietat de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí. Es podran visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur d’un ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per a ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat instal·lat a les pàgines de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

Així mateix, l’Ajuntament de Santa Maria del Camí es reserva el dret de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a l’ús indegut del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable en el territori espanyol. Si sorgeix alguna controvèrsia, les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o anar a la jurisdicció ordinària en compliment de les normes sobre jurisdicció i jurisdicció en aquest sentit. L’Ajuntament de Santa Maria del Camí està situat a les Illes Balears, Espanya.

Política de privacitat de Social Media

D’acord amb el que estableix la normativa vigent i aplicable en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD) i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l’Ajuntament de Santa Maria del Camí informa els usuaris, que ha procedit a crear un perfil a les següents Xarxes Socials: Facebook, Twitter i Instagram, amb la finalitat principal de donar a conéixer els seus serveis i informació del municipi, així com a eina de comunicació amb els veïnats.

Dades de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí:

 • CIF: P0705600E
 • ADREÇA: Placa de la Vila, 1, 07320, Santa Maria del Camí (Illes Balears)
 • CORREU ELECTRÒNIC: lopd@ajsantamariadelcamí.net
 • DOMINI WEB: www.radiorebull.com

L’usuari té un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per l’Ajuntament de Santa Maria del Camí, mostrant així interès en la informació que s’anuncia a la Xarxa. En unir-se al nostre lloc web, vostè ens proporciona el seu consentiment per al tractament de les dades personals publicades al seu perfil.

L’usuari pot accedir en qualsevol moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

L’Ajuntament de Santa Maria del Camí té accés i tracta aquesta informació pública de l’usuari, especialment el seu nom de contacte. Aquestes dades només s’utilitzen dins de la pròpia Xarxa Social. No s’incorporen a cap fitxer.

Pel que fa als drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que teniu i que es poden exercir davant l’Ajuntament de Santa Maria del Camí, d’acord amb l’RGPD, heu de tenir en compte els matisos següents:

 • Accés: Es definirà per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d’accedir a la informació dels perfils dels usuaris.
 • Rectificació: Només es pot satisfer en relació amb la informació que es troba sota el control de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí, per exemple, per eliminar els comentaris publicats a la pròpia pàgina. Normalment, aquest dret s’ha d’exercir davant la Xarxa Social.
 • Cancel·lació i/o oposició: Com en el cas anterior, només es pot satisfer en relació amb aquesta informació que estigui sota el control de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí, per exemple, per deixar d’adjuntar-se al perfil.
 • DOMINI WEB: www.ajsantamariadelcami.org.

L’Ajuntament de Santa Maria del Camí interpretarà les següents actuacions:

 • Accés a la informació de perfil públic.
 • Publicació en el perfil de l’usuari de tota aquesta informació ja publicada a la pàgina de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí.
 • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
 • Actualitzacions d’estat de la pàgina que es publicaran al perfil de l’usuari.

L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar-hi els continguts que ja no interessin i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per la qual cosa haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat.

Publicacions

L’usuari podrà publicar, en els perfils i pàgines oficials a les xarxes socials de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí, comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social en qüestió. L’usuari, en tot cas, ha de ser el titular dels mateixos, gaudir dels drets d’autor i dels drets de propietat intel·lectual o tenir el consentiment dels tercers afectats. Queda expressament prohibida qualsevol publicació en el lloc, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc., que amenacin o infringeixin la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin o vulnerin els drets de propietat intel·lectual, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, l’Ajuntament de Santa Maria del Camí es reserva el dret de retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.

L’Ajuntament de Santa Maria del Camí no serà responsable dels continguts que un usuari hagi publicat lliurement.

L’usuari ha de tenir en compte que les seves publicacions seran conegudes per altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

Les imatges que es puguin publicar a la pàgina no seran emmagatzemades en cap fitxer per l’Ajuntament de Santa Maria del Camí, sinó que romandran a la Xarxa Social.

Concursos i promocions

L’Ajuntament de Santa Maria del Camí es reserva el dret de celebrar concursos i promocions. Les bases de cadascuna d’elles, quan s’utilitzi la Plataforma de la Xarxa Social a aquest efecte, es publicaran en ella. Complint sempre amb la LSSICE i qualsevol altra norma que s’hi apliqui.

La Xarxa Social no patrocina, avala ni gestiona de cap manera cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles.

Publicitat

Ajuntament de Santa Maria del Camí podrà utilitzar la Xarxa Social per anunciar els seus serveis i notícies relaciones amb el municipi, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per dur a terme accions de prospecció comercial directa, sempre serà, complint amb els requisits legals del GDPR i la LSSI-CE.

No es considera publicitat recomanar la pàgina de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí.

A continuació es mostra l’enllaç a la política de privacitat de les diferents Xarxes Socials: