CONDICIONS D’ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l’Ajuntament de Santa Maria del Camí informa que és propietària del lloc web www.radiorebull.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, l’Ajuntament de Santa Maria del Camí informa de les següents dades:

  • El titular d’aquest lloc web és Ajuntament de Santa Maria del Camí, amb CIF P0705600E i domicili social a la Plaça de la Vila, 1, 07320, Santa Maria del Camí (Illes Balears), inscrita en el Registre d’Entitats Locals número 01070563.
  • L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: lopd@ajsantamariadelcamí.net.

Règim d’usuari i responsabilitat

La navegació, accés i ús per part del lloc web de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí confereix la condició d’usuari, per la qual accepta, des de la navegació pel lloc web de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la normativa corresponent de compliment legal obligatori en el seu cas.

La web de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí ofereix un ampli ventall d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la responsabilitat de la correcta utilització del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de la informació facilitada per l’usuari en els formularis ampliats per l’Ajuntament de Santa Maria del Camí per a l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel lloc web..
  • L’ús de la informació, serveis i dades oferts per l’Ajuntament de Santa Maria del Camí contràriament al que disposen aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin implicar lesions en els drets de tercers o el mateix funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

L’Ajuntament de Santa Maria del Camí no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals qualsevol usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercir cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, no garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat dels llocs fora de la seva propietat als qual es pugui accedir a través dels enllaços.

L’Ajuntament de Santa Maria del Camí declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que puguin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, l’Ajuntament de Santa Maria del Camí no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis que pugui patir l’usuari per la navegació per Internet.

Modificacions

L’Ajuntament de Santa Maria del Camí es reserva el dret d’adequar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, al contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús dels mateixos. Aquestes modificacions podran ser realitzades a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran obligatòries durant el temps que es publiquin a la pàgina web i fins que siguin modificades vàlidament per altres posteriors.